Đối tác

Trung tâm Học liệu – trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trung tâm Học liệu – trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trung tâm có chức năng nghiên cứu, sản xuất và phát hành các tài liệu, phương tiện nhằm phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các Trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm và các trường phổ thông trên toàn quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm, trung tâm giúp các khách hàng của e-Việt có những bài giảng E-learning chuyên nghiệp, chuẩn sư phạm.

Đăng bởi: Admin

Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Trung tâm Tin học Đại học Sư phạm (gọi tắt là Tin học Sư phạm, THSP) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM. Trước đây đã có kinh nghiệm xây dựng bài giảng E-learning cho trường, hiện nay trung tâm trở thành đối tác của e-Việt trong xây dựng, thiết kế đồ họa các bài giảng E-learning bằng các công nghệ hiện đại.

Đăng bởi: Admin

ACP Computer Training School
ACP Computer Training School
 ACP Computer Training School đặt ra tầm nhìn áp dụng công nghệ vào đào tạo trong lớp học cho sinh viên Singapore. Với nhiều năm kinh nghiệm, ACP phát triển nền tảng hệ thống học trực tuyến toàn diện cho các cơ sở giáo dục, ACP trở thành một trong những đơn vị cung cấp Công nghệ Giáo dục hàng đầu Singapore.

Đăng bởi: Admin

Đăng ký trải nghiệm dùng thử!

Đăng ký ngay!

Hãy trải nghiệm nền tảng học và thi trực tuyến tuyệt vời của Chúng tôi!